Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku

Sanok, ul. Jezierskiego 39

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku działa na obszarze województwa podkarpackiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, dokonywaniu kontroli i badań laboratoryjnych. Za cel obrała sobie zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu dwóch stacji w województwie podkarpackim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.