Pracownicze Plany Kapitałowe są innowacyjnym sposobem oszczędzania i nie mają nic wspólnego z programem emerytalnym OFE

Materiał informacyjny PFR PORTAL PPK
Udostępnij:
Malkontenci i ignoranci przykleili Pracowniczym Planom Kapitałowym łatkę drugiego OFE, nim jeszcze PPK zaczęły na dobre działać. Ten z gruntu fałszywy zarzut sprawia, że wiele osób uprzedza się do PPK i z góry z nich rezygnuje, nie mając świadomości, że tracą szansę oszczędzania poprzez jedyny w swoim rodzaju, bezpieczny, elastyczny, a przede wszystkim zyskowny – program oszczędnościowy.

Tę zyskowność potwierdzają zarówno założenia samych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jak i osiągane niemal „z marszu” wyniki. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu współfinansowania składek przez pracownika, pracodawcę z uwzględnieniem dopłat od państwa, uczestnik programu „zyskuje” prawie drugie tyle, ile sam wpłaca do systemu. Zgodnie z wyliczeniami analityków Polskiego Funduszu Rozwoju, do tej pory uczestnicy programu wpłacili 3,159 mld zł. Dzięki inwestycjom fundusze zgromadziły 3,443 mld, co daje wzrost o ok. 9%.

„Średnia wysokość rachunku w OFE to 9 tys. zł. Dominanta jest znacznie niższa. Porównajmy to do PPK – jeśli mamy przeciętne zarobki, czyli nieco ponad 5 tysięcy złotych brutto w 2020 roku, i zostaniemy w programie, to w pierwszym roku oszczędzania, łącznie od pracodawcy i państwa dostaniemy 1390 zł. Nie licząc naszej składki” – mówi Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe: oszczędzasz, a nie płacisz składkę emerytalną

Fundamentalna różnica między PPK a Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE) dotyczy charakteru produktu finansowego. PPK nie jest programem emerytalnym i nie ma nic wspólnego ze składką na ubezpieczenie emerytalne – tak jak jest w przypadku OFE.

Nie zmienia tego fakt, że do pieniędzy z prywatnej kieszeni uczestnika PPK w trakcie oszczędzania dokłada się poza pracodawcą również państwo. Ta ostatnia okoliczność wynika z generalnego założenia, iż celem nadrzędnym PPK jest bezpieczeństwo finansowe Polaków po zakończeniu ich aktywności zawodowej, czyli w wieku emerytalnym. Jednocześnie Pracownicze Plany Kapitałowe tak skonstruowano, by zgromadzone w PPK środki mogły w dowolnym czasie posłużyć do sfinansowania innych wydatków.

Trzeba bowiem pamiętać, że według wszelkich badań część Polaków powstrzymuje się od oszczędzania na emeryturę, preferując odkładanie pieniędzy na nieprzewidziane wydatki (np. związane ze zdrowiem) czy np. na kupno mieszkania.

W PPK wszystkie te cele można pogodzić, nie tracąc przy tym możliwości życia po okresie aktywności zawodowej w warunkach materialnych jak najbardziej zbliżonych do tych z czasów aktywności zawodowej.

Porównanie Pracowniczych Planów Kapitałowych do OFE to najczęstszy błąd, jaki jest popełniany przez potencjalnych uczestników PPK. Jednym programem, do którego można porównać PPK jest PPE. Pracownicze Programy Emerytalne to program, w którym na przestrzeni ostatnich 20 lat wzięło udział 400 tys. osób.

PPK jest uproszonym PPE, a jego celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo finansowe Polaków po zakończeniu aktywności zawodowej. Nie słyszałem, aby ktoś bał się oszczędzania w PPE ze względu na brak zaufania, mówię tu o tych wszystkich innych obawach, a nie strachem przed ryzykiem inwestycyjnym. – zapewnia Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Tak więc PPK, choć za zasadniczy cel ma gromadzenie pieniędzy na emeryturę, jest programem oszczędnościowym - dobrowolnym i od samego początku do końca pieniądze zgromadzone w PPK są oszczędnościami prywatnymi. W każdej chwili można z nimi zrobić, co się chce – wycofać choćby wszystko – i kontynuować oszczędzanie.

Różnice między PPK a OFE

  • Pieniądze przekazywane do PPK są wpłatami naliczanymi od wynagrodzenia uczestnika – do OFE trafia część składki na nasze ubezpieczenie emerytalne
  • Pieniądze zgromadzane w PPK są prywatne, w OFE – publiczne
  • PPK to program oszczędnościowy (fundusze cyklu życia) - OFE to fundusze emerytalne
  • W PPK nie są pobierane opłaty manipulacyjne ani opłaty od dokonywanych wpłat.
  • Środki zgromadzone w PPK można w dowolnym momencie wycofać – w OFE nie ma takiej możliwości
  • Do oszczędności w PPK dokłada się pracodawca i państwo (jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne). W przypadku OFE brak takiego udziału państwa, a wpłacane środki są częścią składki emerytalnej.

pfr

Pracownicze Plany Kapitałowe. Wcześniejsza wypłata oszczędności bez kar i opłat

Jeden z krążących na temat PPK mitów opiera się na twierdzeniu, że w przypadku wcześniejszej wypłaty pieniędzy z programu poniesiemy dodatkowe koszty. To oczywisty fałsz – pieniądze, które gromadzimy w PPK od samego początku do końca, stanowią naszą prywatną własność, nie ma więc możliwości utraty choćby ich części.

Oczywiście, ponieważ poza naszymi wpłatami do PPK wpływa składka od pracodawcy oraz bonusy od państwa, jeśli wypłacimy środki przed czasem, to za swego rodzaju niedotrzymanie umowy (oszczędzanie do 60 roku życia) co prawda nie poniesiemy żadnej opłaty manipulacyjnej, ale utracimy dopłaty od państwa a z wpłat pracodawcy 30 proc. trafi do ZUS, ale na nasze indywidualne konto jako składka na nasze ubezpieczenie emerytalne.

Pracownicze Plany Kapitałowe: w razie rozwodu lub śmierci oszczędności trafią do rodziny

Niektórzy twierdzą, że w przypadku, gdy dojdzie do rozwodu, druga strona nie dostanie nic z pieniędzy z PPK. Jest to kolejne przekłamanie, ponieważ oszczędności gromadzone w programie są objęte ustawową wspólnością majątkową małżonków, a w konsekwencji podlegają podziałowi majątku przy rozwodzie na takiej samej zasadzie, jak inne składniki majątkowe.

Podobnie rzecz się ma w przypadku śmierci uczestnika PPK – mit głoszący, że zgromadzone w jego PPK pieniądze przepadają, nie ma nic wspólnego z prawdą. W rzeczywistości bez względu na wiek zmarłego środki z jego PPK podlegają wypłacie transferowej na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka, osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej.

Komu konkretnie i w jakiej części – zależy od tego, czy uczestnik PPK przed śmiercią pozostawał w związku małżeńskim lub czy wskazał osobę (lub osoby) uprawnioną. Jeśli w chwili śmierci uczestnik pozostawał w związku małżeńskim to połowa zgromadzonych oszczędności trafi do małżonka - dotyczy to oszczędności objętych małżeńską wspólnością majątkową. Pozostała część tych środków zostanie przekazana osobom uprawnionym. Jeśli uczestnik nie pozostawał w związku małżeńskim i nie wskazał osób uprawnionych to środki zgromadzone na jego rachunku podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Podsumowując, przypomnijmy, iż Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny dla pracowników system oszczędzania. Wpłaty do tego systemu finansuje, oprócz pracownika, także pracodawca. Dokłada się do niego również państwo.

System PPK powstał na podstawie najlepszych praktyk takich państw jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia. Obejmuje on niejako z automatu osoby zatrudnione w wieku od 18. do ukończenia 55. roku życia.

Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia przystępują do tego programu na swój wniosek. Indywidualne rachunki PPK są prowadzone przez instytucję finansową, wybraną wspólnie przez pracodawcę i reprezentację pracowników.

Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie MojePPK.pl. Poza działalnością edukacyjną dotyczącą PPK, spółka PFR Portal PPK zrealizowała także szereg aktywności związanych z Tarczą Finansową PFR 2.0 ramach pomocy dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19. Wszystkich zainteresowanych pozostałymi działaniami spółki zapraszamy na stronę www.pfrportal.pl i www.mojeppk.pl.

pfr

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe są innowacyjnym sposobem oszczędzania i nie mają nic wspólnego z programem emerytalnym OFE - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie