Pracownicze Plany Kapitałowe. Sprawdź, dlaczego warto przystąpić do PPK?

Materiał informacyjny PFR PORTAL PPK
Udostępnij:
Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób oszczędzania, który skonstruowano z dbałością o bezpieczeństwo gromadzonych środków. Jednocześnie zapewnia on korzystne sposoby pomnażania oszczędności i elastyczność w dysponowaniu nimi.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Dlaczego warto oszczędzać w PPK

Fundamentalne znaczenie ma okoliczność, że pieniądze gromadzone w PPK są prywatnymi środkami uczestników tego programu. Przy konstruowaniu programu PPK, jego twórcy uwzględnili także fakt, że zasadniczym celem PPK jest gromadzenie oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej - przez kilkadziesiąt, kilkanaście czy też tylko przez kilka lat, gdyż uczestnicy tego programu są w różnym wieku.

Zalety oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych

  • Masz możliwość obniżenia swojej wpłaty, przy zachowaniu wpłat od pracodawcy (dotyczy to osób zarabiających miesięcznie nie więcej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia).
  • Możesz wypłacić zgromadzone środki kiedy chcesz, to Twoje prywatne pieniądze.
  • Nawet wycofując środki przed 60. rokiem życia, co wiąże się z określonymi w ustawie pomniejszeniami, możesz zyskać, bo otrzymasz też część środków z wpłat pracodawcy. Przez 60. rokiem życia możesz wypłacić środki bez pomniejszeń w razie poważnego zachorowania lub na wkład własny przy kredycie hipotecznym (do 45 r.ż.).
  • Wycofanie pieniędzy przed 60. rokiem życia nie oznacza braku możliwości dalszego oszczędzania w PPK.
  • Możesz zmienić swój fundusz na taki, który będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez Ciebie ryzykiem.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Przekonaj się, że program dba o Twoje pieniądze

Jak wiadomo, sztuka oszczędzania polega na umiejętnym łączeniu ryzyka związanego z inwestowaniem z zapewnieniem bezpieczeństwa środków, przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysków. W PPK jest to możliwe dzięki kilku rozwiązaniom.

Po pierwsze, większość z nas nie ma odpowiedniej wiedzy finansowej lub czasu, aby samodzielnie zarządzać oszczędnościami, wybierać w co i kiedy powinniśmy zainwestować nasze środki. Dlatego do zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych uprawnione są wyłącznie podmioty spełniające wymagania szczegółowo określone w ustawie. Oczywiście inwestowanie nie jest pozbawione ryzyka, ale dzięki rozwiązaniom przyjętym w PPK jest ono minimalizowane.

PPK

Po drugie, dostosowanie poziomu ryzyka do wieku oszczędzającego zapewnia konstrukcja Funduszy Zdefiniowanej Daty (FZD). Na początku w funduszu dominują inwestycje o relatywnie dużym poziomie ryzyka (np. w akcje), a wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej funduszu ich udział spada na rzecz mniej ryzykownych sposobów inwestowania (np. w obligacje).

Pracownicze Plany Kapitałoweto przede wszystkim narzędzie, którego celem jest bezpieczne oszczędzanie na przyszłość. Jednak pieniądze, które gromadzimy na rachunkach, nie mogą tylko leżeć i czekać, muszą być inwestowane w najbardziej optymalny dla uczestnika sposób. Dlatego, w zależności od wieku uczestnika, dobierany jest właściwy dla niego fundusz. Osoby młode mogą sobie pozwolić na bardziej agresywną politykę inwestycyjną, podczas gdy oszczędności osób starszych są lokowane w obligacjach czy też na lokatach. To pozwala minimalizować ryzyko oraz jednocześnie zapewnić najlepsze możliwe rezultaty inwestowaniatłumaczy Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

W praktyce działa to tak, że każda osoba przystępująca do PPK zostaje już na wstępnie przypisana do określonego Funduszu Zdefiniowanej Daty, stosownie do swojego wieku. Potem, w trakcie oszczędzania, zmienia się sposób lokowania aktywów funduszu.

Jednak uczestnik programu może samodzielnie dokonywać zmiany funduszu. W wybranym przez siebie momencie każda osoba posiadająca rachunek PPK może ulokować środki w funduszach innych niż ten właściwy dla jej wieku – w sposób zgodny z jej oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez nią ryzykiem. Oznacza to, że każdy z nas, jeśli chce, może zmienić FZD na bezpieczniejszy, inwestujący w obligacje i lokaty, lub odwrotnie – na bardziej ryzykowny, inwestujący przede wszystkim w akcje.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Możesz dowolnie zarządzać swoimi oszczędnościami

Jedna z zalet PPK polega na tym, że można w komfortowy sposób połączyć tworzenie rezerw na nieprzewidziane wydatki z gromadzeniem kapitału na przyszłość - na zaspokojenie potrzeb seniora.

Pieniądze odkładane w PPK są prywatną własnością uczestnika. Poza tym, że podlegają dziedziczeniu, można nimi swobodnie dysponować także w trakcie oszczędzania. Choć, jeśli zdecydujemy się na ich wycofanie z PPK przed ukończeniem 60. roku życia, musimy liczyć się z pewnymi pomniejszeniami. Utracimy wówczas środki z dopłat ze strony państwa: wpłaty powitalnej i dopłat rocznych (które miały być premią za długoterminowe oszczędzanie), a zyski osiągnięte w ramach PPK zostaną pomniejszone o tzw. podatek Belki. Ponadto 30 proc. środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę trafi do ZUS (informacja o tej kwocie zostanie zapisana na naszym koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne).

Jeśli z korzystaniem z oszczędności poczekamy do ukończenia 60 lat, pomniejszenia już nam nie grożą. Pod warunkiem jednak, że całość oszczędności zdecydujemy się wypłacić w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Podobnie będzie, gdy od razu wypłacimy 25 proc. zgromadzonych środków, a resztę będziemy wypłacać przez co najmniej 10 lat (w co najmniej 120 miesięcznych ratach).

Pracownicze Plany Kapitałowe. Twoje oszczędności a wypadki losowe

Ponadto, bez utraty bonusów i konieczności zapłaty podatku, możemy w każdej chwili, również przed ukończeniem 60. lat, wypłacić do 25 proc. zgromadzonych środków w razie naszego poważnego zachorowania bądź poważnego zachorowania naszego małżonka lub dziecka.

Ustawodawca zgodził się na możliwość wykorzystania do 25% zgromadzonych środków np. w przypadku poważnej choroby uczestnika lub jego współmałżonka czy też dziecka. To bardzo ważne, gdyż jeśli oszczędzamy np. na lokatach, to nie mamy takiej możliwościwyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Możemy też wypłacić nawet 100 proc. środków z naszego rachunku PPK, jeśli przeznaczymy je na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania). Z tego rozwiązania można skorzystać jednak tylko przed ukończeniem 45 lat i to pod warunkiem zwrotu wypłaconej kwoty do PPK w ciągu 15. lat od jej wypłaty.

Co ważne, wypłata nawet całej zgromadzonej kwoty przed 60 rokiem życia nie oznacza końca oszczędzania w PPK. O ile nie złożymy pracodawcy pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zrezygnujemy z oszczędzania w programie), na nasz rachunek nadal będą dokonywane wpłaty. Zresztą nawet złożenie takiej deklaracji nie musi być definitywnym rozstaniem z PPK. Do programu można bowiem w każdej chwili wrócić - wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

PPK

Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie MojePPK.pl. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe. Sprawdź, dlaczego warto przystąpić do PPK? - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie